Tomt 5 og 6

Tomannsbustad

Tomannsbustadane i Pinndalen er perfekt for deg som treng litt meir plass.
Vi har hatt fokus på gjennomgåande god planløysing, slik at romma skal føles både romslege og praktiske for bebuarar.