Sentrumsnært og landleg

Nærmiljø

Pinndalen ligg ein kort køyretur utanfor Førde Sentrum. Følg E39 i retning Jølster. Når du har passert daglegvarebutikken på Bruland har ein Pinndalen på høgre side i svingen under Hafstadfjellet.