Oppføringer av

Hus B i Pinndalen ligg ute for sal

Hus B er lagt ut for sal på finn.no. Her finn du 4 leiligheter på ca 40m2 tilpassa førstegongskjøparen, og fire leiligheter over to plan rett i underkant av 90m2 med tre soverom. Vi har tilpassa bygget etterspørselen i feltet, då kjøpargruppa her stort sett er førstegongskjøparar og unge ny-etablerte par, mange i småbarnsfasen. Med sitt […]

Kun ein tomannsbustad att!

  I haust har vi opplevd veldig god respons i Pinndalen. Spesielt på tomannsbustadane!  Kjøparane her har mange fellestrekk, det er unge par, alle mellom 25 og 29 år, gjerne andregangskjøparar. Svaret på kvifor vi treff denne målgruppa her er faktorar som at ein her får mange kvatratmeter for pengane i etableringa av eit nytt […]

Solforhald i Pinndalen

Eit spørsmål vi stadig får av intressentar i Pinndalen er: «kor mykje sol kan vi eigentleg forvente dersom vi bur her?». Vi har difor henta ut ein solrapport frå suncurves.com for å kunne vise dette mest mogleg nøyaktig. Sola forsvinn frå Pinndalen i slutten av oktober, og er tilbake i midten av mars. Etter dette […]

Fire solgte leiligheter i hus A.

Det gledar oss at interessa for å bu i Pinndalen er så høg! Sidan oppstart har vi i solgt 4 leiligheter i Hus A, noko som tilsvarar ei leilighet i veka. Dette er meget bra, og dersom vi fortset i samme tempo vil byggestart på dette huset vere rett rundt hjørnet. Vi gledar oss til […]

Fordelar med å kjøpe nytt:

Funderar du på å kjøpe deg leilighet? Kva skal ein velge? Ei ny leilighet der det blir noko ventetid, eller kjøpe brukt og flytte inn med ein gong? Vi kan skjøne at det verkar lenge å vente på prosjekt i nybygg, og at når ein først har kjøpt seg ny, kanskje sin første bustad vil […]

Vi hjelper deg gjerne med personlige tilpassingar!

Kva er mest viktig for deg? At alle barna i familien får eige soverom? At ein har plass til 12 stk rundt bordet? Vi veit godt at kvar enkelt har sine krav, og det varierar veldig korleis huskjøparar ønsker å prioritere areal. Her hos oss har vi eigen interiørarkitekt på huset, og ho ser fort […]

Hus A og B ute på finn.no

Her har du sjansen til å skaffe deg ei sjølveigande leilighet i eit sentrumsnært område.I første byggetrinn kan vi tilby flotte 2- og 3-romsleilegheiter samt fleire store tomter. Alle leilegheitene har eigen inngang, sportsbod og eigen terrasse. Dei fleste terrassane er sørvendte og har gode solforhold. Store vindusflater slepp inn mykje lys. Bygningane har eit […]