Framdrift Hus B

Hus B

Vi er godt igang med å reise bygget!

Bildet er tatt 06.april 2020