Kun ein tomannsbustad att!

 

I haust har vi opplevd veldig god respons i Pinndalen. Spesielt på tomannsbustadane! 

Kjøparane her har mange fellestrekk, det er unge par, alle mellom 25 og 29 år, gjerne andregangskjøparar. Svaret på kvifor vi treff denne målgruppa her er faktorar som at ein her får mange kvatratmeter for pengane i etableringa av eit nytt felt, beliggenhet, og moglegheit for personleg tilpassing.

Den første halvdelen av ein tomannsbustad solgte vi i slutten av august, tett etter sommarferien, og etter det har det gått slag i slag. Vi la ut tilsaman 4 bueiningar, og tre av desse er no solgt. Vi ser at vi har dekka ein mangel i marknaden. Dette ønsker vi å tilpasse oss etter, ved å følge opp  vidare i feltet med liknande prosjekt.

Før den tid gjenstår det ei bueining her, og dersom du er intressert i å bu her, kan du skjekke opp den siste tomannsbustaden her.