Solforhald i Pinndalen

Eit spørsmål vi stadig får av intressentar i Pinndalen er: «kor mykje sol kan vi eigentleg forvente dersom vi bur her?». Vi har difor henta ut ein solrapport frå suncurves.com for å kunne vise dette mest mogleg nøyaktig.

Sola forsvinn frå Pinndalen i slutten av oktober, og er tilbake i midten av mars. Etter dette vært det fleire og fleire soltimar per dag, før ein i juli har opptil 14 og ein halv time sol om dagen. Dette blir ansett som gode solforhald, og med sørvendte hagar og terassar får ein utnytta dette maksimalt. Allereie i Mai har ein sola til over klokka 20.00 om kvelden, noko som gir deg god anledning til å nyte dei første fine kveldane i året på uteplassen. Pinndalen ligg også meget lunt til, dermed slepp ein også unna mykje vind. Dette kjennest utruleg godt på trekkfulle dagar.

Sjå gjerne på solrapporten frå suncurves.com nedanfor her: