I Pinndalen vil vi skape eit miljø som er ypperleg for førstegongskjøparen og nyetableraren så vel som barnefamiliar og eldre. Ein stad ein kan trivast så godt at ein blir buande heile livet. Leilegheitene ligg i idylliske omgjevnadar, omkransa av store grøne friområde, med utsikt over dalføret. Her vil det bli bygd leikeplass for dei minste, og nærbutikken ligg berre ein kort spasertur unna. Området har dessutan flotte turmoglegheiter for deg som er glad i å gå i fjellet.

Bustadfeltet ligg sentralt til, og med godt utbygd sykkelveg tar du deg inn til sentrum av Førde, eller motsatt veg til Sunde skule på kort tid. Her kan du nyte livet og verkeleg føle deg heime.

1

Tomt 1:

Signatur 306

2

Tomt 2:

Signatur 306

3

Tomt 3:

Signatur 306

4

Tomt 4:

Signatur 306

5

Tomt 5:(SOLGT)

Tomannsbustad

6

Tomt 6:(SOLGT)

Tomannsbustad

7

Tomt 7: (SOLGT)

Tomannsbustad

8

Tomt 8: (SOLGT)

Tomannsbustad

9

Tomt 9:

Tomannsbustad

10

Tomt 10:

Signatur 305

11

Tomt 11:

Signatur 305

12

Tomt 12:

Signatur 305

13

Hus A(SOLGT)

14

Hus B(SOLGT)

15

Hus C (SOLGT)

16

HUS D(5 av 6 ledig)

Bustadvelger

Bustadfeltet er stort, og i første byggetrinn startar vi med å legge ut 22 leilegheiter og fleire tomter for sal. Leilegheitene er detaljløyst av interiørarkitekt som heile vegen har hatt god utnytting, funksjonalitet og gode lysforhald i tankane. Tomtene i feltet er på rundt 1 mål, så her er det god plass til å bygge draumehuset ditt. Vi har tilgang til ein stor teikningsbank, og hjelper deg gjerne med å finne fram til det huset som er perfekt for akkurat deg. Bustadvelgeren viser forslag til hus som passar perfekt på tomta, men her er det opent til å velge det huset du vil ha og tilpasse det til tomta.

Trykk på punkta på bildet for å lese meir om dei ulike løysingane.

Få tilsendt prospekt?

Kontakt oss

Leiligheter og tomannsbustad:
Kathrine Hopland Bruland
Telefon: 57 82 90 54
Mobil: 988 650 98
kathrine@stolsvik.no

Tomter og einebustad:
Geir Årnes
Telefon: 57 82 90 50
Mobil: 988 16 150
geir@stolsvik.no