• Del 1 av 1.byggetrinn

  A – 14 leiligheter 45-49 m²
  B – 6 leiligheter 88-89 m²
  T1 – Tomannsbustad 110 m²
  303 – Einebustad 166 m²
  305 – Einebustad Signatur 177 m²

  Gå til bustadvelger

I Pinndalen vil vi skape eit miljø som er ypperleg for førstegongskjøparen og nyetableraren så vel som barnefamiliar og eldre. Ein stad ein kan trivast så godt at ein blir buande heile livet. Leilegheitene ligg i idylliske omgjevnadar, omkransa av store grøne friområde, med utsikt over dalføret. Her vil det bli bygd leikeplass for dei minste, og nærbutikken ligg berre ein kort spasertur unna. Området har dessutan flotte turmoglegheiter for deg som er glad i å gå i fjellet.

Bustadfeltet ligg sentralt til, og med godt utbygd sykkelveg tar du deg inn til sentrum av Førde, eller motsatt veg til Sunde skule på kort tid. Her kan du nyte livet og verkeleg føle deg heime.

1

Tomt 1:

Signatur 306

2

Tomt 2:

Signatur 306

3

Tomt 3:

Signatur 306

4

Tomt 4:

Signatur 306

5

Tomt 5:

Tomannsbustader

6

Tomt 6:

Tomannsbustader

7

Tomt 7:

Signatur 303

8

Tomt 8:

Signatur 303

9

Tomt 9:

Signatur 305

10

Tomt 10:

Signatur 305

11

Tomt 11:

Signatur 305

12

Tomt 12:

Signatur 305

13

Hus A

14

Hus B

Bustadvelger

Bustadfeltet er stort, og i første byggetrinn startar vi med å legge ut 20 leilegheiter og fleire tomter for sal. Leilegheitene er detaljløyst av interiørarkitekt som heile vegen har hatt god utnytting, funksjonalitet og gode lysforhald i tankane. Tomtene i feltet er på rundt 1 mål, så her er det god plass til å bygge draumehuset ditt. Vi har tilgang til ein stor teikningsbank, og hjelper deg gjerne med å finne fram til det huset som er perfekt for akkurat deg.

Trykk på punkta på bildet for å lese meir om dei ulike løysingane.

Få tilsendt prospekt?

Kontakt oss

Leiligheter:
Kathrine Hopland Bruland
Telefon: 57 82 90 54
Mobil: 988 650 98
kathrine@stolsvik.no

Tomter og einebolig:
Geir Årnes
Telefon: 57 82 90 50
Mobil: 988 16 150
geir@stolsvik.no